Account Type Pay as you go (PAYG) Active ActivePlus
Месечен пакет (за календарен месец) £0.00 £9.00 £14.00
Включен брой тегления от банкомат (за календарен месец) 0 5 20
Покупки с карта (в GBP) Безплатно Безплатно Безплатно
До £50 cashback (само за търговци в Обединеното кралство) Безплатно Безплатно Безплатно
Настройка на картова сметка Безплатно Безплатно Безплатно
Справка за салдо от банкомат Безплатно Безплатно Безплатно
Управление през онлайн портал Безплатно Безплатно Безплатно
Напомняне на PIN – телефон за автоматизирано обслужване Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа,
като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо.
Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа,
като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо.
Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа,
като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо.

Карта OnePay Такси по сметката

Tранзакции, обозначени c * са приложими само след надвишаване на включената сума за Active и Active Plus

 PAYG  Active ActivePlus 
Тегления от банкомат (в GBP) * £1.20 £1.20 £1.20
Тегления от банкомат (във валута, различна от GBP) * £2.25 £2.25 £2.25
Зареждания на картова сметка £1.50 Безплатно Безплатно
Преводи между OnePay картови сметки  £0.25 Безплатно Безплатно
Покупки с картата (във валута, различна от GBP) £1.00 £1.00 £1.00
Процентна надбавка за транзакции в чужда валута (такса за конвертиране на валута за картови транзакции)
2% 2% 2%
Такса за теглене на пари в брой/банков превод към банка в Обединеното кралство £5.00 £5.00 £5.00
Такса за теглене на пари в брой/банков превод към банка извън Обединеното кралство £10.00 £10.00 £10.00
Quasi cash £1.50 £1.50 £1.50
Отказани транзакции £0.50 £0.50 £0.50
Подмяна на карта при изгубване/кражба £3.00 £3.00 £3.00
Такса за неактивност – (неизползване за период от 60 дни) £2.00 на месец N/A N/A

 

За пълен списък с такси и лимити, вижте тук.