Следните такси и лимити ще се прилагат за използването на Картата:

Карта OnePay Такси по сметката

Pay as you go (PAYG) Active Active Plus
Месечен пакет (за календарен месец) £0.00 £9.00 £14.00
Включен брой тегления от банкомат (за календарен месец) 0 5 20
Покупки с карта (в GBP) Безплатно
До £50 cashback (само за търговци в Обединеното кралство) Безплатно
Настройка на картова сметка Безплатно
Справка за салдо от банкомат Безплатно
Управление през онлайн портал Безплатно
Напомняне на PIN – телефон за автоматизирано обслужване Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа,като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо.
Tранзакции, обозначени c * са приложими само след надвишаване на включената сума за Active и Active Plus
Тегления от банкомат (в GBP) * £1.20 £1.20 £1.20
Тегления от банкомат (във валута, различна от GBP) * £2.25 £2.25 £2.25
Зареждания на картова сметка £1.50 Безплатно Безплатно
Превод до друга OnePay картова сметка (Primary клиенти могат да превеждат само до Select клиенти) £0.25 Безплатно Безплатно
Покупки с картата (във валута, различна от GBP) £1.00 £1.00 £1.00
Такса за конвертиране в чужда валута (такса за конвертиране на валута за картови транзакции във валута различна от GBP) 2% 2% 2%
Такса за осребряване (банков превод към банка в Обединеното кралство) £5.00 £5.00 £5.00
Такса за осребряване (банков превод към банка извън Обединеното кралство) £10.00 £10.00 £10.00
Quasi cash £1.50 £1.50 £1.50
Отказани транзакции £0.50 £0.50 £0.50
Подмяна на карта при изгубване/кражба/изтичане на срока на валидност £3.00 £3.00 £3.00
Такса за неактивност – (неизползване за период от 60 дни) £2.00 на месец Не е приложимо Не е приложимо

Карта OnePay Лимити по сметката

Primary клиент (задава се само от агенция) Select клиент(извършени допълнителни проверки за самоличността)
Максимално салдо на OnePay картова сметка £10,000 £40,000
Максимални и минимални лимити на картата За транзакция За ден За 28 дни За година За транзакция За ден За 28 дни За година
Теглене на пари в брой чрез банкомат £300 £500 £5,000 £18,000 £300 £500 £10,000 Не е приложимо
Минимална сума за теглене в брой чрез банкомат £5 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо £5 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо
Брой тегления на суми в брой чрез банкомат N/A 4 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 4 Не е приложимо Не е приложимо
Покупки с карта £1,500 £2,500 £18,000 Не е приложимо £4,000 £7,000 £20,000 Не е приложимо
Брой покупки с карта Не е приложимо 20 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 50 Не е приложимо Не е приложимо
Зареждания на картова сметка £3,500 £3,500 £3,500 £18,000 £20,000 £20,000 £20,000 £40,000
Зареждания на картова сметка отнекорпоративен източник (само за Select клиенти) Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо £3,500 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо
Брой зареждания на картова сметка (в комбинация с преводи карта към карта OnePay само за Select клиенти) Не е приложимо 3 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо 5 Не е приложимо Не е приложимо
Преводи до други OnePay картови сметки (Primary клиенти могат да превеждат само до Select клиенти) £250 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо £250 Не е приложимо Не е приложимо Не е приложимо

 

Характеристики Primary Select
Да Не Да

За списък с такси и лимити за печат вижте тук.