Account Type Pay as you go (PAYG) Active ActivePlus
Pakiet miesięczny (za miesiąc kalendarzowy) £0.00 £9.00 £14.00
Zawarta w pakiecie liczba wypłat z bankomatów (w miesiącu kalendarzowym) 0 5 20
Zakupy kartą (w walucie GBP) Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Wypłata gotówki w sklepie do kwoty 50 GBP (tylko brytyjscy sprzedawcy) Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Konfiguracja konta karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Zapytanie o saldo w bankomacie Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Zarządzanie przez portal internetowy Bez opłat Bez opłat Bez opłat
Przypomnienie PIN – automatyczna usługa telefoniczna Bez opłat-opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe. Bez opłat-opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe. Bez opłat-opłaty za połączenia naliczane są według standardowych stawek operatora; stawki za połączenia z telefonu komórkowego mogą być wyższe.

 

Karta OnePay – opłaty za konto

Transakcje oznaczone * mają zastosowanie dopiero po przekroczeniu limitu zawartego w pakiecie Active i Active Plus

 PAYG  Active ActivePlus 
Wypłaty z bankomatów (w walucie GBP)* £1.20 £1.20 £1.20
Wypłaty z bankomatów (w walucie innej niż GBP)* £2.25 £2.25 £2.25
Doładowanie konta karty £1.50 Bez opłat Bez opłat
Przelewy pomiędzy kontami kart OnePay  £0.25 Bez opłat Bez opłat
Zakupy kartą (w walucie innej niż GBP) £1.00 £1.00 £1.00
Narzut za wymianę walut
(opłata za przeliczenie waluty dla transakcji kartą)
2% 2% 2%
Opłata za wypłatę/przelew do brytyjskiego banku £5.00 £5.00 £5.00
Opłata za wypłatę przelew do banku innego niż brytyjski £10.00 £10.00 £10.00
Transakcja Quasi cash £1.50 £1.50 £1.50
Odrzucona transakcja £0.50 £0.50 £0.50
Wymiana zgubionej/skradzionej karty £3.00 £3.00 £3.00
Opłata za brak aktywności (brak aktywności przez 60 dni) £2.00 miesięcznie N/A N/A

 

Pełen wykaz opłat i limitów można znaleźć tutaj.