https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/banner-decoration.svg

Opłaty za przewalutowanie

Korzystanie z karty poza Wielką Brytanią

Jeśli planujesz używać swojej karty OnePay poza Wielką Brytanią, aby płacić za produkty w sklepach lub wypłacać gotówkę z bankomatu w walucie innej niż waluta Twojej karty, którą jest GBP, to jeśli nie poprosiłeś dostawcy bankomatu lub terminalu kart o przeliczenie waluty, możesz natknąć się na pewne opłaty.

Wysokość opłaty zależy od trzech czynników:

kurs wymiany walut Mastercard® – kurs wymiany walut stosowany przez Mastercard, który jest ustalany codziennie
Opłata za kartę OnePay – odpowiednia opłata transakcyjna za wypłatę z bankomatu lub zakup kartą inną niż GBP.
opłata za przeliczenie waluty obcej OnePay („OnePay FX markup %”)

Odpowiednią opłatę za kartę OnePay oraz wspomnianą powyżej opłatę za przeliczenie waluty obcej OnePay można znaleźć na załączonej liście naszych opłat i prowizji.
Wszystkie banki, towarzystwa budowlane i dostawcy pieniądza elektronicznego są zobowiązani do umożliwienia swoim klientom porównania stawek stosowanych do ich transakcji ze stawkami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny (EBC).

Jak to działa?

Poniższe tabele pokazują:

1. kwota transakcji w walucie innej niż funt szterling
2. kurs konwersji stosowany przez OnePay do przeliczenia transakcji na funty szterlingi.
3. opłata za kartę OnePay, która zostanie pobrana za dokonanie transakcji
4. porównanie opłaty za przewalutowanie OnePay ze stopą referencyjną EBC.

https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/Screenshot-2024-04-18-at-17.20.03-2024-04-18-04-20-12.webp

Przeliczanie walut

Kurs OnePay można obliczyć za pomocą kalkulatora przelicznika walut MasterCard , który jest przydatnym narzędziem do sprawdzania kursów wymiany walut bezpośrednio z Mastercard, dzięki czemu możesz zobaczyć, ile wydasz w wybranej walucie. Gdy pojawi się pytanie o „opłatę bankową”, użyj aktualnej stawki marży walutowej, która jest obecnie ustawiona na 2,79%.

Pamiętaj…..

Kursy wymiany walut mogą zmieniać się każdego dnia. Tabele te mają jedynie charakter orientacyjny. Zostały one ostatnio zaktualizowane 19 stycznia 2024 r . przy użyciu:

Kurs wymiany Mastercard na ten dzień
⏺ stopa referencyjna EBC na ten dzień

Mastercard przeliczy płatność przy użyciu kursu wymiany walut obowiązującego w dniu otrzymania danych transakcji do przetworzenia. Oprocentowanie może różnić się od tego, które obowiązywało w dniu dokonania transakcji kartą. W takim przypadku opłaty za przewalutowanie będą inne.

Najnowszy procentowy narzut OnePay FX wynosi 2,79%, prosimy o zapoznanie się z sekcją 15 Regulaminu OnePay, aby uzyskać pełną listę opłat, które mają zastosowanie do Twojego konta.

Obowiązujące waluty
⏺ Euro
Bułgarski Lew
Kuna chorwacka
Korona czeska
Korona duńska
Forint węgierski
⏺ Polski złoty
Leu rumuński
Korona szwedzka
⏺ franki szwajcarskie
Korona norweska
Korona islandzka

Copilot Studio Embedded in Webpage