Относно OnePay

OnePay са един от водещите доставчици в Обединеното кралство на алтернативни решения за плащания за служители на временна работа, които не могат да си открият сметка в банка в Обединеното кралство. От 2007 г. насам предлагаме на фирми и техните работници предимствата на бърз, лесен и ефективен начин за плащане и получаване на заплати.

Сметките OnePay са достъпни за работници, които се затрyдняват да открият банкова сметка в Обединеното кралство. Предоставяме на вашите работници предплатена карта Visa, което означава, че можете да им плащате по същия начин, по който плащате на някого с банкова сметка в Обединеното кралство.

Ние помагаме на някои от водещите агенции за набиране на служители за временна работа в Обединеното кралство, както и на селскостопански ферми със сезонни работници и работодатели с голям персонал да плащат заплата на своите работници всяка една седмица.

Научете повече за ползите и предимствата на OnePay for business >

Регистрирайте Вашия интерес

По-малък брой документи

Без дълъг процес за регистрация и голям брой необходими документи, просто един формуляр за заявка

Карта Visa prepaid

Работниците могат да харчат заплатата си, както пожелаят с своя собствена карта CHIP and PIN

Специализирана поддръжка

Нашите специализирани екипи за поддръжка са на разположение да помагат на Вас и на Вашите работници, когато е необходимо

Идва скоро

"Easy, safe and excellent translation services"

- Southern England Farms

Говорете с нашия бизнес екип Свържете се с нас