Станете Select клиент и получавате достъп до Вашия банков код и номер на сметка, като извършите допълнителни проверки на самоличността.

Защо е необходимо да направим това?

За да Ви позволим да използвате пълните функции на Вашата карта и сметка OnePay, от нас се изисква да извършим допълнителни проверки на Вашата самоличност, за да предотвратим измами и да спазим разпоредбите за пране на пари. След като извършите допълнителните проверки на самоличността, ще станете Select клиент.   

Primary customer benefits:Ползи и предимства на Primary клиент:

✔ Получавате плащания за заплата от агенция, работеща с OnePay

✔ Използвате картата си за покупки в магазини и онлайн

✔ Тегления на пари в брой от банкомати

✔ Многоезична поддръжка онлайн и по телефона

✔ Проверка на салдо, история на транзакциите и преглед на PIN през онлайн портала или приложението

Ползи и предимства на Select клиент:

Всички функции на Primary клиент плюс:

✔ Достъп до номера на Вашата сметка и банков код

✔ Получаване на пари от всяко лице или организация с банкова сметка в Обединеното кралство

✔ Повишени лимити за покупки, зареждания и салдо на сметката***

✔ Запазвате картата и сметката си OnePay толкова дълго, колкото желаете**

За да станете Select клиент, влезте в онлайн портала тук. Като алтернатива изтеглете приложението “My OnePay” от Google Play или App Store. 

За да изтеглите копие на приемливите документи за самоличност, кликнете по-долу.

 Изтеглете ръководството 

Какво следва?

Ако сте извършили успешно тези допълнителни проверки на самоличността, ще станете Select клиент и ще можете да видите Вашия номер на сметка и банковия код на онлайн портала и в приложението “My OnePay” под “Моята сметка”.

Ако срещнете някакви проблеми с този процес, обадете ни се на 0113 320 1900*

Моля, обърнете внимание: ако получите плащане от някой, който не е работодател/агенция, одобрени от OnePay, докато извършваме допълнителни проверки на самоличността, картата Ви може да бъде замразена временно до завършване на проверките.

 

За да прочетете повече за извършването на допълнителните проверки на самоличността, моля, прегледайте Вашите условия.

  
*Обажданията се таксуват по Вашата стандартната тарифа, като обажданията от мобилни телефони може да се таксуват по-високо.

**Сметката е валидна за период от 24 месеца, а след това трябва да бъде подновена, за да продължите да я използвате.

***Вижте Вашите условия за подробна информация за пакети, такси и лимити