https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/banner-decoration.svg

Лична сметка

Като традиционна банкова сметка, но за всички

Сметка OnePay

Laptop and smartphone displaying login page.

Вие сте включени!

  • Всяка сметка в OnePay има свой собствен сортировъчен код и номер на сметката.
  • Кодът на вида е специфичен за всяка финансова институция и е дълъг шест цифри, разделени с две тирета, напр. 04-00-83. Заедно с номера на сметката той ви предоставя уникален набор от данни за идентифициране на вашата сметка в OnePay.
  • Предоставяте го на лице, което иска да ви преведе пари, например на вашия работодател, доставчик на пенсии или обезщетения.
  • Можете да откриете уникалния си сортировъчен код и номера на сметката в раздел "Данни за сметката" в приложението или портала OnePay.
Copilot Studio Embedded in Webpage