Направихме сметките OnePay още по-сигурни

Въведохме допълнителни функции за сигурност за клиентите, когато влизат в своето приложение или портал „Моят OnePay“.

Обещахме да добавим повече функции за сигурност в приложението „My OnePay“, за да защитим картодържателите си от измами, и точно това направихме. Вече въведохме биометрични входни данни, за да се уверим, че картодържателите са тези, за които се представят, когато попълват формуляра за силна автентификация на клиента (SCA). В бъдеще картодържателите ще могат да използват пръстовия отпечатък или функцията Face ID на мобилния си телефон, за да влязат в приложението „My OnePay“.


В OnePay се отнасяме много сериозно към сигурността на нашите картодържатели и опазването на техните трудно спечелени заплати. Освен това винаги се стремим да сме в крак с иновативните технологични разработки и се стремим да се възползваме от тях в полза на нашите картодържатели. Ето защо през последните няколко месеца работихме усилено, за да повишим сигурността на нашите картодържатели, когато извършват транзакции и имат достъп до своята OnePay сметка онлайн. Всички знаем, че да се разчита само на пароли е рисковано. Затова въведохме т.нар. силна автентификация на клиента, което означава, че картодържателите ни имат възможност да използват биометрични данни (пръстов отпечатък или лицева идентификация) за онлайн достъп до сметката си в OnePay. Това от своя страна ще затрудни значително достъпа на измамници до сметката на картодържателя, ако личните му данни бъдат компрометирани.“ казва Джейм Кларксън, старши мениджър по съответствието в OnePay.

Също така активирахме отвореното банкиране; това е вълнуваща иновация, която има за цел да предостави на картодържателите повече права върху информацията за техните сметки. Това става, като им се позволява да споделят по сигурен начин данните за трансакциите си с банки и регулирани доставчици на услуги от трети страни (известни още като TTP).

За да сте в крак с всичко, свързано с OnePay, следвайте ни в LinkedIn и Twitter.

Copilot Studio Embedded in Webpage