Митове и реалности за съвременното робство

Като компания ние поставяме на първо място въпроса за съвременното робство, което за съжаление все още продължава да съществува. Усилията ни са насочени към предпазване на картодържателите ни от това престъпление. Искаме също така да разсеем погрешните схващания за съвременното робство и да предоставим обща представа за настоящата ситуация.

Мит Реалност
Ако човек не се опитва да избяга от ситуация на експлоатация, той не е принуден.Има много причини, поради които някой може да не напусне, като например страх, уязвимост, стокхолмски синдром, липса на знания, вяра в обещания, страх от насилие или магьосничество и незнание как да получи помощ. Така че оставането в подобна ситуация не означава непременно, че те желаят или не са принудени.
Гражданите на Обединеното кралство не могат да бъдат жертви на съвременно робство.Това може да се случи на граждани на Обединеното кралство и се е случвало и преди. То не зависи от гражданството на лицето.
Трафикът на хора се осъществява само през границите.Това може да се случи и в рамките на една държава.
Съвременното робство е приемливо в някои култури.Злоупотребяващите могат да използват културата като оправдание за съвременното робство или трафика на хора, но в Обединеното кралство това е престъпление, а съвременното робство на деца се счита за злоупотреба с деца, а не за културен проблем.
То не може да възникне между членове на семейството, съпрузи, съжители или любовници.Експлоатиращите хора често използват близки отношения, за да контролират и експлоатират другите. Това е особено вярно в случаите на детско съвременно робство, при които гаджета подготвят жени и деца за сексуална експлоатация, а членове на семейството умишлено или не умишлено се сговарят за експлоатацията.
Ако човек твърди, че живее по-добре от преди, той не е жертва на съвременно робство.Някои хора могат да разглеждат ситуацията си като средство за подобряване на бъдещите си перспективи и да я сравняват благоприятно с предишния си опит. Това обаче не изключва възможността те да са жертва на съвременно робство.
Отхвърлянето на предложение за помощ означава, че лицето не е жертва на съвременно робство.Често се случва жертвите да отхвърлят първоначалните предложения за помощ, което не е характерно само за жертвите на съвременно робство.

Върджил Думитру , мениджър „Измами“ в OnePay

Copilot Studio Embedded in Webpage