https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/banner-decoration.svg

Кредитни съюзи и общностно банкиране

Етични, удобни и достъпни банкови услуги за членовете на Community Banks

https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/03/Vector9-2024-03-22-02-23-38.webp
https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/03/happy-woman-signing-contract-while-being-with-her-husband-meeting-with-real-estate-agent-2024-03-21-10-40-43-scaled.webp

Предназначен за вас и вашите членове в сектора на банките в общността.

Подкрепяме организациите да работят с клиентите си чрез модерна алтернатива на традиционната банкова сметка, която пази парите им в безопасност и същевременно ги подпомага в планирането на бюджета и ежедневните им разходи.

Независимо дали сте кредитен съюз, обществена банка или строително дружество, нашата партньорска програма е насочена към вас, вашите членове и клиенти.

OnePay е отличено с награди платежно решение, което предоставя на членовете ви достъпна сметка за електронни пари, предлагаща удобството на най-популярните днес функции за транзакционно банкиране. Най-хубавото е, че услугата ни е напълно безплатна за нашите партньорски партньори, така че опростяването и осигуряването на достъп до местни и международни платежни услуги не може да бъде по-лесно.

https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/03/colleagues-working-together-while-sitting-cafe-12-2024-03-06-08-47-21.webp

Ние сме тук, за да ви помогнем с нашата партньорска програма, която е напълно безплатна за присъединяване и участие и в която можете да се възползвате от услуги като:

Партньорски портал

Изявления

Докладване

Подкрепа за партньорски организации

Образователни ресурси

Услуга за осребряване на чекове

Нашите честни и етични съвременни услуги са достъпни за кредитните съюзи, за да предоставят на членовете си:

Картови плащания

Картови плащания

Дебитна карта Mastercard за покупки онлайн и в магазини в над 37 милиона търговски обекта, където се приема Mastercard

Вътрешни и глобални трансфери

Вътрешни и глобални трансфери

Извършване на преводи към британски и международни банкови сметки

Преводи от сметка към сметка

Преводи от сметка към сметка

Потребителите могат да прехвърлят пари на други притежатели на сметки в OnePay

Многоезичен потребителски опит

Многоезичен потребителски опит

Приложението и онлайн порталът ни „My OnePay“ са достъпни на седем езика

Copilot Studio Embedded in Webpage