https://onepay.co.uk/wp-content/uploads/2024/04/banner-decoration.svg

Известие за поверителност на данните

Въведение

Когато кандидатствате и използвате нашите продукти и услуги, извършвате транзакции или се свързвате с нас, например за да направите запитване или оплакване, Modus UK Ltd T/A OnePay събира лични данни за вас.
В това Уведомление за поверителност на данните са описани видовете лични данни, които събираме от вас или от други лица, с кого ги споделяме, колко дълго ги съхраняваме и какви са вашите права.
Когато в настоящото Уведомление за поверителност на данните се позоваваме на „ние“, „нашето“, „нас“ и „Modus UK Ltd T/A OnePay“, имаме предвид OnePay. За целите на защитата на данните OnePay е администратор на данни.
Поемаме ангажимент да защитаваме и зачитаме поверителността ви. Ние сме регистрирани в Службата на комисаря по информацията под номер Z995329X.

Лични данни, които събираме за вас

По принцип не събираме, не използваме и не споделяме чувствителни лични данни за вас, но в някои случаи личните данни, които събираме, могат да разкрият това. Чувствителните лични данни се определят от разпоредбите за защита на данните като „специална категория“, например вашият етнически или расов произход, данни за физическото или психическото ви здраве, религиозни убеждения или други убеждения от подобно естество, сексуален живот или сексуална ориентация, членство в синдикати и присъди. Ще събираме и използваме лични данни от специална категория само когато трябва да изпълним правно задължение, с вашето изрично съгласие или когато смятаме, че вие или друго лице може да сте изложени на риск.

Личните данни, които събираме като цяло, са:

Име, титла, адрес, данни за контакт, дата на раждане и/или възраст, данни за месторабота, Вашето потребителско име/ парола и друга информация за регистрация, националност и национални идентификатори, например номера на национални застраховки, паспорти, национални лични карти и шофьорски книжки, както и всяка друга информация, която предоставяте, за да се идентифицирате/да докажете, че имате право да използвате нашата услуга, включително Вашия образ (когато това се изисква като част от нашите проверки „Познавам Вашия клиент“ или проверки за сигурност).

Използваме го, за да:

Идентифицирайте се
Управление на бизнес отношенията ви с нас
Подпомагане на предотвратяването на престъпления и измами

Телефон, гласови записи

Използваме го, за да:

Предоставяне на запис на разговорите, които сте провели с нас.
да разберем вашите нужди и да оценим пригодността на нашите продукти и услуги
Да ви защитава и да осигурява сигурност
Предоставяне на обучение на колегите с цел подобряване на качеството на нашите услуги.
Изпълнение на регулаторните изисквания
Подпомагане на предотвратяването на престъпления и измами


Технически данни, когато използвате някоя от онлайн услугите на OnePay, напр. Приложението, Портала или Уебсайта, като например Вашия IP адрес, данни за вход, тип и версия на браузъра, операционна система и платформа, тип на устройството, което използвате, и неговия уникален идентификатор, Вашето местоположение и данни за удостоверяване (напр. всички данни, които искаме от Вас или събираме, за да потвърдим Вашата самоличност, като например Вашия телефонен номер, данни за Вашето устройство, код за достъп, парола).

Използваме го, за да:

Да ни помогнете да ви предоставим нашите услуги.
Получаване на информация за вашата транзакция
Подпомагане на предотвратяването на престъпления и измами
Изпълнение на регулаторните изисквания

Финансови данни, например баланс, транзакции, как оперирате с картата и сметката си.

Използваме го, за да:

Управление на взаимоотношенията, продуктите и услугите ви с нас.
Предотвратяване на престъпления и измами

Надлежна проверка

Използваме го, за да:

да спазваме задълженията си във връзка с незаконни дейности, свързани с пари (например измами, пране на пари и финансиране на тероризъм), или в съответствие с международни санкции, при което се обработват данни като източника на вашите средства, целта на нашите делови отношения, използването на сметката и вашия статут на политически изложено лице или лице, на което са наложени санкции (например вие не сте политически изложено лице/лице, на което са наложени санкции).

Маркетинг

Използваме го, за да:
В зависимост от маркетинговите ви предпочитания ще ви изпращаме маркетингови съобщения от нас и/или от трети страни, за да популяризираме нашите продукти и услуги.

Информация за бисквитките

Прочетете нашите Политика за бисквитките за повече информация относно това какво представляват бисквитките и как ги използваме.

С кого споделяме данни и защо?

В някои случаи може да се наложи да споделяме личната информация и личните данни от специална категория (чувствителни), които обработваме. Ще направим това само когато е необходимо и когато законът за защита на данните ни го позволява. От нас се изисква да спазваме всички аспекти на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) от 2018 г. и да гарантираме, че са предприети подходящи мерки за сигурност, за да ви защитим и да запазим вашите данни в безопасност и сигурност.


Други, с които споделяме вашите данни, са:

Служители на OnePay, които са упълномощени да боравят с вашите лични данни, например отдел „Обслужване на клиенти“.

Това им дава възможност да вършат работата си, за да ви осигурят поддръжка и да отговорят на всички ваши запитвания.

Вашите упълномощени представители, например семейство, адвокати.

Можем да споделим данните Ви с Ваши упълномощени представители, ако получим съответните документи за упълномощаване, например пълномощно/завещателно разпореждане.

Ние споделяме тези данни с тях, за да:

да отговаряте на техните запитвания и искания.
управление на текущото администриране на вашия акаунт
При някои обстоятелства обработката на транзакции

Финансови организации

Ние споделяме тези данни с тях, за да:

Подкрепа за предотвратяване на престъпления и измами
Подкрепа при запитвания и разследвания

Фирми за картови бюра и пощенски къщи

Ние споделяме тези данни с тях, за да:

Изготвяне на карта OnePay за вас
Да ви предоставяме съобщения за нашите продукти и услуги.
Забележка – ще ви изпращаме маркетингови съобщения само когато сте ни дали съгласието си за това.

Доставчици, които ни предоставят услуги в областта на информационните технологии, разплащанията, обработката, производството и доставката, както и всички, чието име или лого се появява върху издадената ви карта, включително нашите партньори в областта на банковите и финансовите услуги и платежните мрежи.

Споделяме данни с тях, за да:

За да ни помогнете да ви предоставим нашите услуги.
Предоставяне на възможност за получаване на плащания в сметката ви.
Предоставяне на услуги по сметката ви, включително обработка на транзакциите ви.
Осигуряване на поддръжка на системи, хранилища и приложения на трети страни, включително портала OnePay и мобилното приложение.
Извършване на проверка на самоличността на „Познай своя клиент“ (KYC)

Правоприлагащи органи, включително полицейски сили и организации за сигурност

Споделяме данни с тях, за да:

Подпомагане на предотвратяването на престъпления и измами
Съдействие при всякакви текущи разследвания, свързани със сигурността и/или безопасността на лицата.

Агенции за предотвратяване на измами

Споделяме данни с тях, за да:

Извършване на проверки с цел предотвратяване на измами и пране на пари.

Външни одитори

Споделяме данни с тях, за да:

В подкрепа на бизнес решенията
Съдействие за изпълнение на нашите правни и регулаторни задължения.
Оценка на резултатите на OnePay

Професионални организации и търговски асоциации, като например Финансовите омбудсмани и регулаторни органи, като Органа за финансово поведение (FCA).

Споделяме данни с тях, за да:

Подпомагане на жалби и разследвания
Предоставяне на данни на регулаторните органи за нашия бизнес

Централно и местно управление

Споделяме данни с тях, за да:
Съдействие при разследвания и справки
Потвърждаване на получените плащания и обезщетения във вашата сметка.

Агенции за събиране и проследяване на дългове

Споделяме данни с тях, за да:

Съдействие за събиране на дължими суми, например в ситуации, когато сте натрупали отрицателно салдо по картата или сметката си и не го коригирате директно с нас.
да ви открием, когато не сме успели да ви открием с помощта на обичайните ни методи за комуникация.

Други, които можем да използваме, събираме и съхраняваме лични данни за

Това могат да бъдат вашите упълномощени представители, като например семейство, адвокати, изпълнители и бенефициенти.
Ще събираме тези лични данни за тях, за да:
Управление на акаунта ви в съответствие с вашето разрешение.

Нашето основание за обработка
Спазване на правно задължение

PSI Pay Ltd е издател на електронни пари и доставчик на картови схеми за вашия продукт OnePay. Тъй като са оторизирани и регулирани от Органа за финансово поведение съгласно Регламента за електронните пари от 2011 г., Modus UK Ltd е ръководител на програмата и трябва да гарантира, че спазваме законите и разпоредбите, определени от правителствените органи и регулаторите. Следователно, когато законът изисква от нас да събираме, използваме, споделяме или съхраняваме лични данни, ние ще го направим.

Договор

Когато решите да сключите договор с нас или направите запитване с намерение да сключите договор, включително условията за текущо управление на вашата сметка и продукт след откриването им.
Ако не сключите договор с нас, няма да можем да продължим с обработката на вашата заявка и да осигурим текущото управление на вашата сметка и продукт.

Легитимни интереси

В този случай имаме валиден интерес към данните, които събираме, използваме, споделяме и съхраняваме, ако това е оправдано и не ви причинява вреда, щета или притеснение. Имате право да оспорите легитимния ни интерес, ако смятате, че нямаме валидна причина да събираме, използваме, споделяме или съхраняваме вашите данни.

Съгласие и изрично съгласие

Когато поискаме вашето съгласие за извършване на определени дейности, като например маркетинг, можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Когато събираме, използваме, споделяме или съхраняваме лични данни от специална категория (чувствителни), ще поискаме вашето изрично съгласие, преди да направим това.

Забележка – За да оттеглите съгласието си по всяко време, трябва да се свържете с нашия служител по защита на данните (DPO) по имейл [email protected]

Как ще използваме вашите лични данни
Заявление и текущо управление на акаунти

Ще събираме, използваме, споделяме и съхраняваме лични данни, необходими за разглеждане на вашето запитване, за оценка на пригодността на бизнес отношенията с вас, за обработка на вашата кандидатура и за управление на текущото администриране на вашия акаунт, продукт и услуги. Това включва поддържане на актуални записи в акаунта ви и осъществяване на връзка с вас при необходимост.

Общуване с вас

Ще използваме данните за контакт, които сте ни предоставили, за да комуникираме с вас относно продуктите и услугите, които имате при нас, да се свържем с вас при поискване, за маркетингови цели, за да популяризираме нашите продукти и услуги, и да ви изпращаме информация, която се изисква по закон, например извлечения от сметки. Също така ще ви информираме за всякакви промени в нашия бизнес и/или в характеристиките на нашите продукти и услуги или тяхното функциониране и/или за свързаните с тях новини и/или за съответните регулаторни промени.
Можем да използваме Вашите лични данни за изследователски и статистически цели, за да можем да разберем Вашите клиентски нужди и обстоятелства, какво Ви харесва в OnePay и какви подобрения според Вас могат да бъдат направени.

Ще използваме вашите лични данни, за да обработваме и отговаряме на всички подадени от вас жалби в съответствие с регулаторните изисквания.

Потвърждаване на самоличността ви

Обработваме вашите лични данни въз основа на легитимния си интерес да предотвратяваме измами и пране на пари и да проверяваме самоличността ви, за да защитим бизнеса си и да спазваме законите, които се прилагат към нас.

За да ви идентифицираме, законът изисква от нас да съберем най-малко пълното ви име, датата на раждане и адреса на местоживеене в Обединеното кралство. Възможно е да се наложи да проверим самоличността ви.

Предотвратяване на измами

Ще използваме и споделяме данните ви с агенции за предотвратяване на измами, за да извършваме проверки за предотвратяване на измами и пране на пари.

Клиенти, които се нуждаят от допълнителна подкрепа

Отговорността ни към клиентите се приема много сериозно, особено към тези, които може да са уязвими.

За клиенти, които имат нужда от допълнителна помощ

Искаме да гарантираме, че получавате най-доброто изживяване от OnePay. Ето защо с ваше съгласие ще добавим бележки към досието ви на клиент за всички корекции, които трябва да направим, когато общуваме с вас, за да осигурим лекота при взаимодействието ви с нас.

Клиенти, които се справят със загуба на близък човек

Ако сте посочен като изпълнител или управител на имуществото на починалото лице и можете да ни покажете доказателство за това, можем да се свържем с вас относно сметката в OnePay.
По искане на изпълнителя(ите) ще споделим данните с адвокати, HMRC и бенефициентите на клиента, когато това бъде поискано.

Колко дълго съхраняваме вашата информация?

Имаме политика за съхранение на данни, която може да бъде получена при поискване от длъжностното лице по защита на данните (ДЗД) чрез изпращане на имейл на [email protected]
Обикновено ще съхраняваме вашата информация през целия период, в който работим за вас, и след това за период от пет години, както се изисква от закона и от разпоредбите, които се прилагат към нас.

Нашият подход за изпращане на информация в чужбина

Понякога може да се наложи прехвърляне на лична информация в чужбина. Когато това е необходимо, ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че личните ви данни се обработват сигурно и в съответствие със законите за защита на данните.

Поддържане на сигурността на информацията ви

Ние гарантираме, че цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява в сигурен вид, като се използват подходящи технически и организационни мерки.
В случай на нарушение на сигурността на личните данни ние разполагаме с процедури, които гарантират, че последиците от такова нарушение са сведени до минимум, и ще поддържаме връзка с ICO и с вас, както е уместно.

Вашите права

Имате право на това:

Информиран

Именно това се подчертава в настоящото Уведомление за поверителност на данните. Правим това, като ви предоставяме известие на нашия уебсайт и мобилно приложение, когато събираме нови или допълнителни данни от вас.

Достъп до личните ви данни

Ние ще ви предоставим достъп до личните данни, които съхраняваме за вас, и ще ви предоставим подробна информация за тях.
За да получите достъп до него, трябва да подадете писмено искане до нашия служител по защита на данните (ДЗД), заедно с доказателство за самоличност.
Ние ще разгледаме искането ви в рамките на 30 дни и ще го направим безплатно. Въпреки това си запазваме правото да начислим разумна административна такса и да удължим срока с още два месеца, ако искането е явно неоснователно или злонамерено и/или е много сложно.

да коригирате неточни или непълни данни.

Ние ще коригираме и/или актуализираме Вашите лични данни, ако ни информирате или ние установим, че те са неточни или непълни.

Право на изтриване

Имате право да поискате от нас да изтрием личните ви данни в определени случаи, като например:

Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени.
Оттегляте съгласието си, което сте ни дали преди това.
Вие възразявате и ние нямаме валиден бизнес интерес.
Вашите лични данни са били обработени незаконосъобразно.
Това се изисква от нас по закон.
Личните данни се обработват във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на дете.

Ще разгледаме искането ви безплатно и в рамките на 30 дни. Запазваме си правото да откажем да изтрием информация, която сме длъжни да запазим по силата на закон или наредба, или която е необходима за упражняване или защита на правни претенции. За да упражните правото си на изтриване на личните си данни, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД).

ограничаване на обработката на вашите лични данни

Ще спрем обработката на вашите лични данни, когато:

Необходимо е да се провери точността.
Ако данните са били събрани незаконно и вие възразявате срещу изтриването, но искате да ги ограничите.
Вече не се нуждаем от вашите данни, но вие ги изисквате, за да установите, упражните или защитите правен иск.
Вие възразявате и ние трябва да преценим дали нашият легитимен бизнес интерес е по-важен от вашето искане.

Преносимост на данните

Можете да поискате данните ви да бъдат предадени на вас и/или на друг доставчик на услуги, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Можете да възразите срещу обработването на личните ви данни, когато смятате, че законният ни интерес ще ви причини страдание или вреда. Можете също така да възразите, когато не сте съгласни с директния маркетинг.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране. Ще ви дадем възможност да обсъдите с нас и да проверите точността на всички решения, взети въз основа на автоматизирана обработка.

Жалби

Ако имате притеснения относно начина, по който събираме, използваме, споделяме или съхраняваме вашите лични данни, или смятате, че е имало нарушение, можете да се свържете с нас, за да подадете жалба или да се запознаете с процедурата за подаване на жалби, като ни се обадите на телефон 0113 320 1900.

Ако все пак подадете жалба, ние ще следваме нашата вътрешна процедура за жалби, за да разрешим оплакването ви бързо и справедливо. Ако не успеем да отговорим на очакванията ви и да разрешим жалбата ви, можете да се обърнете към Службата на финансовия омбудсман (FOS). Техните данни са следните:

Службата на финансовия омбудсман (FOS)
Кула Exchange
Лондон
E14 9SR

Телефон: 08000 234 567

Имейл: [email protected]

Уеб: www.financial-ombudsman.org.uk

Също така имате право да подадете жалба до Службата на комисаря по информацията, ако имате притеснения относно начина, по който събираме, използваме, споделяме или съхраняваме вашите лични данни.

Техните данни са следните:

Служба на комисаря по информацията (ICO)
Уайклиф Хаус
Водна алея
Уилмслоу
Чешир
SK9 5AF

Уеб: www.ico.org.uk

Телефон: 0303 123 1113

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари или се нуждаете от допълнителна информация относно начина, по който събираме, използваме, споделяме и съхраняваме вашите лични данни, или относно вашите права и как да ги упражните, моля, свържете се с нас:

Длъжностно лице по защита на данните
Modus UK Ltd T/A OnePay
Първи етаж
Mayfield House
Долен железопътен път
Икли
LS29 8FL

Имейл: [email protected]

Промени в тази политика

Ще публикуваме всички промени в нашето Уведомление за поверителност на данните на тази страница. Въпреки това при значителни промени ще се свържем с вас, за да ви уведомим за направените промени.

Copilot Studio Embedded in Webpage